www.guinayangan.com

The official website of the Municipality of Guinayangan, Quezon

 
Home About Services Tourism Investment Invitation to Bid Site Map
     Picture Gallery Video Gallery Forum
 
More on the LGU About
Background
 Office of the Mayor
 Key Officers
 Vision and Mission
 
Profile
 History
 Location Map
 Geographical Data
 Vital Indicators
 
Local Development
 Development Programs
 Agricultural Assistance
 Environmental Programs
 Service Improvements
 
Products
 Food
 Marine
 Industry
 
News
 Local News
 LGU Reports
 
Ordinances
 For Deliberation
 Existing Ordinances
 
 
 
 
Existing Ordinances
 
 
LATEST VITAL MUNICIPAL ORDINANCES
 
Ordinance No. Title   Date Approved
     

# 05 - 2010

AN ORDINANCE ESTABLISHING A SCHOLARSHIP PROGRAM IN THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON AND APPROPRIATING FUNDS RELATIVE THERETO

The Scholarship grant shall be known and cited as the "Guinayangan Scholarship Program" with a sub-title which shall be known and cited as "Chain of Love"

 

October 15, 2010

     
 
 
VITAL MUNICIPAL ORDINANCES

 

Ordinance No. Title   Date Approved
 
#3 - 2004

AN ORDINANCE COVERING THE OPERATION AND MANAGEMENT OF THE PUBLIC MARKET OF GUINAYANGAN, QUEZON

This Order shall govern all public markets owned and operated by the municipality of Guinayangan, Quezon.

  November 16, 2004
 
#3-A - 2004

KAUTUSANG NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN SA PAMAMALAKAD, PANGANGASIWA AT PAGGAMIT NG MUNICIPAL FISH PORT NG GUINAYANGAN, QUEZON

This Code shall govern the operation of the Municipal Fish Port owned and operated by the municipality of Guinayangan, Quezon.

  March 29, 2005
 
#5 - 2004

AN ORDINANCE FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF A CENTRALIZED AND INTEGRATED BUS, JEEPNEY AND TRICYCLE TERMINAL IN THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON

This Code shall control, enforce, direct and regulate the establishment and operation of a centralized and integrated land transportation terminal in Guinayangan, Quezon.

  April 18, 2005
 
#1 - 1997

AN ORDINANCE ENACTING THE REVISED REVENUE CODE OF GUINAYANGAN, QUEZON

This Code shall govern the levy, assessment and collection of taxes, fees, charges and other impositions within the jurisdiction of this municipality.

  November 26, 1997
 
#4 - 1999

AN ORDINANCE ADOPTING THE ZONING REGULATION OF THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON AND PROVIDING FOR THE ADMINISTRATION, ENFORCEMENT AND AMENDMENT THEREOF AND FOR THE REPEAL OF ALL ORDINANCES IN CONFLICT THEREWITH

This Code shall guide and regulate future growth and development of the municipality of Guinayangan, Quezon in accordance with its Comprehensive Land Use Plan, protect the character and stability of residential, commercial, industrial, institutional, forestry, agricultural, open space and other functional areas within the locality and promote the orderly and beneficial development of the same, and promote and protect the health, safety, peace, comfort, convenience and general welfare of the inhabitants in the locality. 

  December 20, 1999
 
#1 - 2000

AN ORDINANCE REGULATING FISHING AND/OR FISHERIES IN THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON AND FOR OTHER PURPOSES

Also known as the Basic Fishing Ordinance of the municipality, this code shall be enforced in conjunction with the laws, decrees, orders, rules and regulations on fishing and/or fisheries already promulgated or that may later be promulgated regarding the matter

  May 10, 2002
 
#7 - 2000

AN ORDINANCE ESTABLISHING A FISH SANCTUARY IN THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON

This Ordinance also known as the Nabangka Fish Sanctuary was established to protect marine habitat and to ensure conservation and propagation of critical aquatic species and other marine lives and ensure adequate fish stock replenishment for suitable municipal fisheries.

  December 15, 2000
 
#4 - 1997

AN ORDINANCE ADOPTING A TRAFFIC CODE FOR THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON

The provision of this code shall control as far as they apply to the operation, registration, licensing and parking of motor vehicles, tricycles, bicycles and pedicabs, animal drawn vehicles and push carts and other similar vehicles

  December 12, 1997
 
#1 - 2003 as Amended

AN ORDINANCE REGULATING THE THROWING AND DUMPING OF GARBAGE FOR ALL RESIDENTIAL HOUSE-OWNERS-PROPRIETORS AND GOVERNING BOARDS AND BODY OF ALL COMMERCIAL, INDUSTRIAL, BUSINESS AND/OR PRIVATE INSTITUTIONAL ESTABLISHMENTS AND PROVIDING PENALTIES THEREFORE

Also known as the garbage regulation ordinance of Guinayangan, Quezon, this Ordinance regulates the throwing and dumping of garbage of its local residents, non-residents and all commercial, industrial, business and/or private institutional establishments within the locality.

  March 14, 2003
       
#1 - 2001

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGREREGULA SA PAGGALA AT PAGLILIMAYON NG MGA KABATAAN SA BAYAN NG GUINAYANGAN, QUEZON

Ang Kautusang bayan na ito ay nagreregula sa paggala at paglilimayon ng mga kabataan na wala pang 18 taong gulang sa Metro Poblacion, Guinayangan, Quezon, mula sa ika-10:00 ng gabi hanggang ika-4:00 ng umaga at pagtatakda ng kaparusahan sa mga lalabag nito

  February 2, 2001
       
       
GENERAL MUNICIPAL ORDINANCES
       

AGRICULTURE

       
#7 - 1946

AN ORDINANCE REQUIRING EVERY ANIMAL OWNER TO CONSTRUCT PENS OR CORRALS FOR THE KEEPING OF THE SAME, PROVIDING FOR THE VIOLATION THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.

  November 15, 1946
       
#12 - 1946

AN ORDINANCE MAKING IT OBLIGATORY TO COCONUT LAND OWNERS TO REPORT THE APPEARANCE OF ANY COCONUT PESTS, PROVIDING PENALTIES FOR THE VIOLATION THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES.

  December 31, 1946
       
#6 - 1972

A REVISED ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NUMBERED TWO, SERIES OF 1972, OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF GUINAYANGAN, QUEZON, WHICH SHALL ADHERE DIRECTLY TO THE INTENTS AND PURPOSES OF ITS ENACTMENT: “ INCREASING THE SIZE OF INDIVIDUAL BRAND AND/ OR TATTOO OF LARGE CATTLES WITH THIS MUNICIPALITY, IMPOSING PENALTY THEREOF AND FOR OTHER PURPOSE

  August 21, 1972
       
#7 - 1972

A REVISED ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NUMBERED THREE, SERIES OF 1972, OF THE MUNICIPALITY COUNCIL OF GUINAYANGAN, QUEZON, WHICH SHALL BE ADHERE STRICTLY TO THE INTENTS AND PURPOSES OF ITS ENACTMENT: “ REQUIRING SUBMISSION OF CENSUS FOR LARGE CATTLES, PROVIDING PROCEDURES IN ORIGINAL REGISTRATION OF THE SAME, IMPOSING PENALTIES AND FOR OTHER PURPOSES

  August 21, 1972
       
#5 - 1978

PAGBABAWAL SA SINO MANG TAO NA MAG-ALPAS NG KANILANG BAKA, KALABAW, AT KABAYO SA LANSANGAN AT MGA POOK NA PINAGTATANIMAN NG HALAMAN

  November 6, 1978
       
#5 - 1979

AN ORDINANCE REQUESTING ALL OWNERS/ RAISERS OF LARGE CATTLE TO REGISTER WITH THEIR BARANGAY CAPTAINS THE NUMBERS OF THEIR LARGE CATTLE AND FOR OTHER PURPOSES

  August 27, 1979
       
#2 - 1989

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG PAGBABAYAD NG DOBLE SA REHISTRASYON NG BAKA AT KALABAW SA LALAMPAS SA GULANG NA DALAWANG TAON

  January 18, 1989
       
       

AMUSEMENTS, GAMES AND RECREATION

   
       
#5 - 1956

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAHINTULOT AT NAGTATAKDA NG TUNTUNIN UKOL SA NAKATAYO AT ITINATAYO PANG SINEHAN, NAGPAPARUSA SA SINO MANG LUMABAG AT IBA PANG MGA BAGAY

  October 15, 1956
       
       
BUILDING REGULATIONS    
       
#4 - 1956

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA TUNTUNIN UKOL SA NAKATAYO NA AT ITATAYO PANG BODEGA O IMBAKAN NG COPRA, NAGTATAKDA NG PARUSA SA SINO MANG LUMABAG AT IBA PANG BAGAY

  July 5, 1956
       
#1 - 1966

PAGLALAGAY NG “GUTTER” SA LAHAT NG BUBUNGAN NG BAHAY NA UMAABOT SA TAPAT NG KALYE AT PAGBABAWAL SA KANINO MAN NA MAGPAGAWA NG BAHAY NA LABIS ANG BUBUNGAN SA KALYE

  May 20, 1966
       
#4 - 1969

KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGSUSURI NG MGA “FIRE EXTINGUISHER” SA HARAP NG HEPE NG PULISYA TAUN-TAON O SA TUWING IKA-1 NG PEBRERO NG BAWAT TAON

  January 31, 1969
       
#2 - 1978

ANG LAHAT NA MALALAKING TINDAHAN, GASOLINAHAN AT MGA BODERGA NG COPRAS AY KAILANGANG MAGHANDA NG TIG-DALAWANG MALAKING PAMATAY-SUNOG (FIRE EXTINGUISHER)

  April 24, 1978
       
#10 - 1986

ISANG KAUTUSANG NAGBABAWAL NA MAGTAYO NG STALL (KUBOL-TINDAHAN) SA DAAN PATUNGONG LIBINGANG BAYAN

  October 10, 1986
       
       
BUSINESS ESTABLISHMENTS AND REGULATIONS    
       
#5 - 1960

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG TUNTUNIN DAPAT SUNDIN NG MGA MAY-ARI NG TINDAHAN, NAGPAPARUSA SA SINO MANG LUMABAG AT IBA PANG MGA BAGAY

  April 18, 1960
       
#12 - 1968

PAGBIBIGAY NG MGA MAY TINDAHAN O PAGHINGI NG MGA MAMIMILI NG RECIBO “OFFICIAL” SA MGA PINAMILING NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG (P2.00) PISO PATAAS. PAGMUMULTA NG MAPATUNAYANG LUMABAG AT IBANG MGA BAGAY NA DITO’Y NASASAAD

  November 15, 1986
       
#6 - 1969

ISANG KAUTUSANG BAYAN NAGBABAWAL NG PAGTITINGI NG PETROLEUM NA HINDI PINAPADAAN SA TANGKE NA MAY GRIPO, MAY MULTA AT PARUSA SA MAPATUNAYANG LUMABAG

  August 29, 1969
       
#7 - 1975

AN ORDINANCE REQUIRING ALL COPRA DEALER AND/ OR FIRST DOMESTIC PURCHASER OF COPRA IN GUINAYANGAN, QUEZON TO ALWAYS DISPLAY THE PRICES OF COPRA IN BOTH CURIENTE AND RESECADA BASIS, IMPOSING PENALTIES AND FOR OTHER PURPOSES

  August 25, 1975
       
#6 - 1980

Pagbabawal sa kanino man na magpabili ng bigas na walang lisensiya

  September 12, 1980
       
#5 - 1989

Isang kautusang Bayan na nag-uutos ng pagbabayad ng halagang Piso (p1.00) sa pamahalaang bayan sa bawat isang cooler o katulad nitong sisidlan ng Isda o Iba pang lamang-dagat na idinadaong sa nasasakupan ng Bayan

  May 4, 1989
       
       
EDUCATION AND CULTURE    
       
#7 - 1960

Isang kautusang Bayan na nagpapahintulot sa panghaharana, nagtatakda ng tuntuning dapat sundin, nagpaparusa sa sino mang lumabaG at iba pang bagay

  May 4, 1960
       
#17 - 1965

Isang kautusang bayan na nagtatadhana na ang lahat ng mananapatan (CAROLING) ay kumauha ng pahintulot sa tanggapan ng puno ng tanod Bayan, pagbabayad ng halagang piso (p1.00), nagtatakda ng multa at iba pang bagay na dito’y nagsasaad

  November 1965
       
#4B - 1992

An ordinance establishing a scholarship foundation in the municipality of Guinayangan, Quezon and appropriating funds relative thereto

  August 21, 1992
       
       
ENVIRONMENT    
       
#7 - 1952

Kautusang Bayan ukol sa pangangalaga at pag-iingat sa bukal, imbakan at padaluyang tubig ng bayan ng Guinayangan, Quezon, at nagtatakda ng kaparusahan sa sino mang lumabag

  May 19, 1952
       
#2 - 1965

Isang kautusang Bayan na nagbabawal ng paghahakot ng Bato sa baybay-dagat ng Guinayangan, Quezon, ng walang permiso ang pamahalaang bayan, na nagtatakda ng parusa at iiba pang bagay na dito’y nasasaad

  February 15, 1965
       
#3 - 1965 PAGBABAWAL SA SINO MAN NG PAMAMARIL NG PANIKE KUNG GABI, PAGPAPARUSA SA SINO MANG LUMABAG   February 22, 1965
       
       
FISHERIES    
       
#4 - 1995

AN ORDINANCE REGULATING FISHING AND/OR FISHERIES IN THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON AND FOR OTHER PURPOSES

  1995
       
       
HEALTH AND SANITATION    
       
#9 - 1948

AN ORDINANCE REQUIRING EVERY BAKERY OR PANADERIA TO HAVE A GALVANIZED IRON ROOFING AND OTHER REQUIREMENTS, PENALIZING THE VIOLATION THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES

  AprilL 1, 1948
       
#6 - 1952

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PARAFO LETRA (C) SA ILALIM NG BAHAGI BLG. 1 NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 1 NG TAONG 1949, NAGTATAKDA NG PARUSA SA MGA LALABAG DITO AT IBA PANG BAGAY

  April 18, 1952
       
#8 - 1952

KAUTUSANG BAYAN UKOL SA KALINISAN NA MAGPAPASIYA NG PAGGAWA NG PALIKURAN (CUBETA) SA LAHAT NG PAKAINAN, PATULUGAN, AT LAHAT NG BAHAY DITO SA LOOB NG BAYAN NG GUNAYANGAN, QUEZON, AT MAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA SINUMANG SUMUWAY

  May 19, 1952
       
#9 - 1952

Kautusang Bayan na nagtatakda ng paglalagay ng takip sa panindang kakanin, maglaan ng pangsipit at balutang malinis na papel at iba pa at naglalaan ng kaparusahan sa sinumang lumabag

  May 19, 1952
       
#1 - 1967

Pagbabawal sa sino mang tao ang magpatubog ng carabao at magtapon ng Basura sa ilog ng frenza

  January 6, 1967
       
#1 - 1968

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG PAGLALAGAY NG BASURAHAN (GARBAGE CAN) SA TAPAT NG SARILING TAHANAN, PAGLILINIS NG SARILING BAKURAN, PAGMUMULTA SA SINO MANG MAPATUNAYANG LUMABAG AT IBA PANG BAGAY NA DITO'Y ITINATAKDA

  January 5, 1968
       
#8 - 1969

Isang kautusang Bayan na nagtatakda ng pagkuha ng medical certificates ng lahat ng mga mananayaw (DANCERS) sa mga aliwang pang-gabi, pagbabayad ng kaukulang liscencia municipal, pagMUMULTA AT IBA PANG BAGAY NA DITO'Y NASASAAD

  December 12, 1969
       
#5 - 1980 PAGBABAON NG MGA PESTENG HAYOP   July 7, 1980
       
#7 - 1980

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA MGA ESTUDYANGTENG MAG-INOM NG ANO MANG URI NG ALAK NA NAKALALASING

  November 3, 1980
       
#8 - 1989

PAGBABAWAL SA SINUMANG TAO NA MAG-ALPAS SA LANSANGAN NG ASO, BABOY AT KAMBING

  July 19, 1989
       
       
MARKETS/SLAUGHTERHOUSE    
       
#13 - 1946

AN ORDINANCE REGULATING SALE OF SLAUGHTERED ANIMALS SUCH AS PIGS, CATTLE, ETC., PROVIDING PENALTIES FOR THE VIOLATION THEREOF AND FOR OTHER PURPOSES

  December 31, 1946
       
#13 - 1952

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG TUNTUNIN PARA SA PAMIMILI NG COPRA, NAGPAPASIYA, NAGPAPARUSA SA MGA LUMABAG DITO AT IBA PANG BAGAY

  October 15, 1952
       
#6 - 1960

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGLALAGAY NG ANO MANG URI NG TINDA SA PASILYO O HARAPAN NG BAHAY-PATAYAN, NAGTATAKDA NG PARUSA SA SINO MANG LUMABAG AT IBA PANG BAGAY

  April 19, 1960
       
#10 - 1964

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG SINO MANG MAGPATAY SA PAMILIHAN NG KALABAW, KABAYO AT IBA PANG URI NG HAYOP BAGO PATAYIN ANG NATURANG HAYOP AY KINAKAILANGANG IPAKITA SA MAY KAPANGYARIHAN ANG MGA KATIBAYAN NG PAGKAMAY-ARI, NAGTATAKDA NG PARUSA SA SINO MANG MAPATUNAYANG LUMABAG AT IBA PANG NA DITO'Y NASASAAD

  May 18, 1964
       
#12 - 1964

ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGBABAWAL SA SINO MANG TINDAHAN SA LOOB NG PAMILIHANG BAYAN NA GAWING PALAGIANG TAHANAN ANG KANILANG NASASAKUPAN, NAGBABAWAL NG PAGTAYUAN NG MGA PAKAINAN, PALIGUAN, ANG ANO MANG URI NG LUTUAN, PAGTATAPON NG MARUMING TUBIG, NAGTATAKDA NG PARUSA AT IBA PANG BAGAY NA DITO'Y NASASAAD

  September 7, 1964
       
#5B - 1969

KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGTITINDA NG ISDA SA MGA LANSANGAN SA LOOB NG BAYAN, MAY MULTA AT PARUSA SA SINO MANG LUMABAG

  July 7, 1969
       
#1 - 1984

KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA ALITUNTUNIN TUNGKOL SA PAGPAPABILI AT PAMIMILI NG COPRAS AT BUONG NIYOG

  June 15, 1984
       
#1 - 1989

Isang kautusang Bayan na nagbibigay ng alituntunin sa pagbibili at pagbibiyahe ng baka at kalabaw palabas sa bayAng ito

  January 11, 1989
       
#11 - 1989

Isang kautusang Bayan na nag-uutos sa mga negosyante ng pagpalalagay ng ‘Tag Price” sa mga paninda nilang pangunahing bilihin, pagbibigay ng parusa ATBP

  September 5, 1989
       
#8 - 1990

Pagbabawal at pagbibigay ng parusa sa pagamit sa pangangalakal ng depekto at madadayang timbangan sa nasasakupan ng BAYAN Ng Guinayangan, Quezon

  November 16, 1990
       
PUBLIC MORALS    
       
#2 - 1952

Isang kautusang nagbabawal ng paliligo sa piling ng mga “GRIPO” ng bayan, paghuhugas ng mga bagay na nakasusukal pagmalasin, magtatakda ng parusa sa lumabag nito at iba pang bagay

  January 15, 1952
       
#6A - 1967

PAGBABAWAL SA SINO MAN ANG PAGPAPASKIL AT PAGSUSULAT SA MGA PADER, POSTE AT MGA PUNONG KAHOY SA LOOB NG BAYAN NG PAWANG KABASTUSAN, PAGBIBIGAY PARUSA AT PAGMUMULTA SA LUMABAG AT IBA PANG MGA BAGAY NA DITO'Y NASASAAD

  August 4, 1967
       
#1 - 1971

Isang kautusang bayan na nagtatakda na ang lahat ng kabare,t, sugalan at inuman ay kailangan na isang kilometro ang layo buhat sa alin pa mang publikong pag-aari tulad ng simbahan, bahay-pamahalaan, paaralan at bahay nayon. Pagtatakda ng parusa pagmumulta, susog sa itinakda ng batas, sa sino mang mapatunayang lumabag

  September 6, 1971
       
#4 - 1980

Ipinagbabawal sa lahat na motorista na magpatunog ng bUsina ng simbahan, paaralan

  April 7, 1980
       
#4 - 1990

Isang kautusang bayan na nagbabawal sa sinumang mamamayan o alinmang grUpo o organisasyon na mangulekta o manghingi ng donasyon sa bayAng ito ng walang pahintulot buhat sa punong bayan

  March 9, 1990
       
#2 - 1993

An ordinance creating a yearly search for “most outstanding barangay awards” In the municipality of Guinayangan, Quezon and appropriating funds relative thereto

  September 24, 1993
       
#1 - 1995

An ordinance prescribing retirement’s plan for deserving barangay officials in the municipality of Guinayangan, Quezon

  February 17, 1995
       
PEACE AND ORDER    
       
#1 - 1959

Isang kautusang bayan na nagbabawal sa mga may-ari ng senihan ang ilabas ang “Loud Speaker” sa tuwing magpapasine, nagpaparusa sa sino mang lumabag at iba pang mga bagay

  January 8, 1959
       
#7 - 1964

Isang kautusang bayan na nagbabawal sa sinumang tao na pumasok ng bakuran ng paaralang bayan pasimula sa ikaanim ng hapon hanggang ikaanim ng umaga tuwing bakasyon ang mga bata, nagtatakda ng parusa at iba pang bagay

  April 20, 1964
       
#5 - 1965

Isang kautusang bayan na nagbabawal sa lahat ang pamamato o panghahagis ng bato sa mga tahanan, bahay-pamahalaan at iba pang pook, pagpaparusa at iba pang bagay na dito’y nasasaad

  May 24, 1965
       
#3 - 1969

Kautusang bayan na nagbabawal ng ano mang uri ng putok maliban kung may pahintulot o pagtawag ng saklolo, may multa at parusa sa nagtatadhana

  January 31, 1969
       
#5 - 1984

Pagbabawal ng pagpapaputok  ng rebEntador o ano mang uri ng paputok  (fire crackers) at magbili nito

  November 25, 1984
       
#2B - 1992

Isang kautusang bayan na nagbabawal sa sinOmang mamayan na pumasok sa nalolooban ng bakuran NG Guinayangan Elementary School, Guinayangan National High school at Manlayo Elementary School sa mga oras na walang klase, Pagbibigay ng parusa sa paglabag at iba pa

  November 6, 1992
       
       
PUBLIC PROPERTY    
       
#3 - 1958

Isang kautusang bayan na nagbabawal ng pagpasok sa bakuran na pag-aari ng pamahalaan ng alanganing oras, nagtatakda ng parusa sa sinumang lumabag at iba pang mga bagay

  July 16, 1958
       
#10 - 1968

Ipinagbabawal sa kanino man ang makialam sa mga daang pang-nayon (Bo. Road) Magmumulta at pagpaparusa sa mapapatunayang lumabag at iba pang bagay na dito'Y nasasaad

  November 15, 1968
       
#11 - 1968

Mga alituntunin sa pagpapasUkAt ng mga lote sa mga baybay Kalye Municipal, pagmumulta ng sino mang marapaTAng lumabaG at iba pang bagay na dito'y nasasaad

  November 15, 1968
       
#4 - 1983

Paglalagay ng numero sa bawat bangka maliit o malaki ng may-ari nito o tagapangasIwa

  November 18, 1983
       
#3 - 1988

Isang kautusang bayan na nagtatakda ng mga alintuntunin sa paggamit ng lote sa bagong libingan bayan

  November 23, 1988
       
#2 - 1991

Isang kautusang Bayan na nagpapataw ng taripa sa pagamit bawat yunit ng apartment type na libingan na ipinagawa ng pamahalaang bayan sa libingan bayan

  December 6, 1991
       
#1 - 2000

AN ORDINANCE DECLARING THE EXPROPRIATION FOR PUBLIC PURPOSE (PUBLIC CEMETERY) AND BY THE POWER OF EMINENT DOMAIN OF GUINAYANGAN, QUEZON, A TWO- HECTARE PORTION OF THE LAND DESCRIBED IN TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE # T-63020 OF THE LAND RECORDS OF QUEZON PROVINCE

  January 21, 2000
       
       
PUBLIC UTILITIES    
       
#11 - 1972

An ordinance imposing fees for all private messages being transmitted through the Radio-TrancEIver entrusted to the care of Guinayangan, Quezon

  September 25, 1972
       
#12 - 1989

Isang kautusang Bayan na nagtatakda ng karagdagang dalawampu’t limang porrsyento (25%) multa bilang storage fee sa kabuuhang ipapataw ng hukuman sa alinmang uri ng kagamitan na KINUMPISKA ng pamahalaan AT INILAGAY O INIHABILIN SA PAG-IINGAT NG PAMAHALAANg bayan

  September 6, 1989
       
#6 - 1990

Isang kautusang Bayan na nagtatakda ng halaga sa paggamit ng mga lansangang Bayan sa bayang ito tuwing panahon ng kapistahan

  June 1, 1990
       
       
PUBLIC WORKS    
       
#3 - 1989

Pagbabawal ng paggamit sa nasasakupan ng Bayan ng powersaw/ chainsaw na hindi nakatala sa pamahalaang Bayan, pagbibigay ng parusa ATBP.

  March 8, 1989
       
#1 - 1990

Isang Kautusang Bayan na nag-uutos sa mga pribadong kontraktor at sub-kontraktor na nagsasakatuparan ng alinmang proyektong pamahalaan sa bayAng ito na bago magsimula ng proyekto AY MAGBIGAY NG KOPYA NG PROGRAM OF WORKS NG PROYEKTO at kontrata nila ukol dito sa kinauukulang sangguniang Barangay kung saan isasakatuparan ang proyekto gayundin sa sanggniang ito, Pagbibigay ng parusa at iba pa

  January 5, 1990
       
#4 - 1994

Isang kautusang BayAn na nagbibigay ng patakaran sa paghuhukay at iba pang pagawain na makakaapekto sa mga kalsadang bayan, nagbibigay NG PARUSA sa paglabaG at iba pa

  May 27, 1994
       
#3 - 1995

Nagtatakda ng kaukulang upa sa pagamit ng payloader at 10-wheeler dumptruck ng pamahalaang Bayan ng Guinayangan, Quezon, Nagtatakda ng parusa sa paglabag at iba pa

  June 9, 1995
       
       
SOCIAL SERVICES    
       
#2 - 1973 PAGHAHANDA NG BAWAT TAHANAN LABAN SA SUNOG   March 26, 1973
       
#1 - 1995

AN ORDINANCE PRESCRIBING A RETIREMENT PLAN FOR DESERVING BARANGAY OFFICIALS IN THE MUNICIPALITY OF GUINAYANGAN, QUEZON

  February 17, 1995
       
       
TRAFFIC AND TRANSPORTATION    
       
#2 - 1946

An ordinance prohibiting the boarding on trucks while in motion, providing penalties for the violation thereof and for other purposes

  July 12, 1946
       
#8 - 1964

Isang kautusang bayan na nagtatakda ng pagbabawal sa alinmang truck na nagdadala ng kalakal na maglulan ng kargamento na labis ang bigat, nagtatakda ng parusa sa sino mang lumabag

  May 11, 1964
       
#7A - 1968

Tahasang pagbabawal sa sino man na sumira o alisin sa lugar na pinaglalagyan o ilipat sa ibang panig ng lansangan ang “sign Board ng traffIc”, Pagmumulta sa sino mang mapatunayang lumabag at ibang bagay na dito'Y nasasaad

  March 1, 1968
       
#5A - 1969

Isang kautusang Bayan na naglalahad ng mga patakaran na dapat sundin ng mga nagpapatakbo ng tricycle, may kaparusahan at multa sa marapatan at mapatunayang lumabag

  May 2, 1969
       
#1 - 1970

Isang kautusang Bayan na nagtatakda na ang lahat ng Motorcycle ay kailangang lagyan ng “SILENCER” may kaparusahan sa mapatunayang lumabag

  January 9, 1970
       
#1 - 1979

An ordinance requiring the attachment of luminous numbers on every side car or motor tricycle, imposing penalty, and other purposes

  April 30, 1979
       
#2 - 1985

Pagbabawal ng pagparada ng ano mang ng sasakyan, paglalagay ng karatula at ibang bagay na dito’y nasasaad

  February 15, 1985
       
#1 - 1988

Isang kautusang bayan na muling nagsasaayos ng paggamit ng lansangang bayan para sa kalakal tuwing sasapit ang ika-15 ng Mayo hanggang ika-30 ng Hunyo ng bawat taon. Pagpapataw ng parusa at iba pang bagay

  May 25, 1988
       
#9 - 1989

Pagbabawal ng pagpapatakbo ng lagpas sa bilis na 15KM/HR sa panlalawigan at pambayang lansangan pagsimula sa tapat ng Medicare hanggang loob ng poblacion

  July 19, 1989
       
#1 - 1993

Nagtatakda ng alitununin sa paggamit ng kalsadang Bayan para sa mga peryante tuwing panahon ng kapistahan ng Bayan, pagtatakda ng kabayaran ukol dito, Pagsasayos ng daloy ng trapiko, pagbibigay ng parusa sa paglabag at iba pa

  May 28, 1993
       
#3 - 1993

An ordinance regulating the construction or the use of streets or vacant lots as Bus, truck and jeepney terminals

  November 19, 1993
       
#3 - 1994

Isang kautusang Bayan na nagbibigay limitasyon sa bilang ng pasahero at bilis ng takbo ng mga tricycle sa bayan ng Guinayangan, Quezon

  March 4, 1994
       
#6 - 2000

KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAHINTULOT SA MGA OPERATORS AT TSUPER NG TRICYCLE NA MAKAPAGTAAS NG SINGIL SA PASAHE SA MGA MAMAMAYANG KANILANG PINAGLILINGKURAN SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG GUINAYANGAN, QUEZON AT IBA PA

  November 3, 2000
       
       
 
     
 

 
   
 
About Us| Contact Us| Other Government Links
Copyright © 2002 National Computer Center
All rights reserved.
Optimized for browser versions 4.0 and higher.